Послуги

Оптимізація бізнес-процесів

Бізнес-процес – це систематичне і послідовне виконання певних операцій, направлених на створення конкретного продукту. Часто бізнес-процеси існують на підприємствах у тому вигляді, в якому вони історично розвивалися, до якого звикли, але який не є максимально ефективним. Це призводить до непродуктивних втрат часу, внутрішніх конфліктів, невизначенності і дублювання обов’язків працівників.

У аспекті оптимізації бізнес-процесів, ми проводимо такі роботи:

 • аналіз і оптимізація організаційної структури підприємства
 • розробка ключових показників вимірювання ефективності
 • реінжиніринг та формалізація бізнес-процесів
 • автоматизація процесів

Кожна компанія –  індивідуальна і процеси в ній мають різну ступінь ефективності. Іноді достатньо здійснити коротку діагностику та провести формалізацію процесів. Іноді є необхідність кардинальної перебудови – не «косметичного ремонту», а відмови від існуючих підходів і нового винаходу того, як повинна виконуватися робота. 

Оптимізація бізнес-процесів – це перепроектування з метою істотного поліпшення якості бізнесу, це новий рівень ефективності, це інструмент для здійснення прориву. 

Допомога в фінансуванні

Підприємство не може існувати без грошей. Для зростання бізнесу, здійснення інвестицій, розширення продуктової лінійки необхідні грошові кошти. Існує багато інструментів залучення фінансових ресурсів, серед яких можна виділити декілька основних: кредитування, лізинг, факторинг, залучення зовнішнього інвестора.

Ми допомагаємо в таких сферах:

 • підбір фінансового партнера
 • аналіз наявних бізнес-планів
 • підготовка ТЕО та презентацій
 • представлення інтересів Клієнта у спілкуванні з фінансовими партнерами

Для того, щоб зацікавити інвестора або кредитора, потрібно мати цікаву й перспективну ідею та наявні результати роботи. Проте однієї ідеї буває замало — зрозуміла і ефективна презентація результатів роботи Компанії – це  половина успіху в залученні коштів. Ми допоможемо Вам обрати вигідні умови фінансування і стати на вищу сходинку розвитку!

Моделювання та бюджетування

Неможливо  підкорити стратегічну вершину за відсутності продуманої тактики. Без моделювання розвитку ситуацій та кокретного плану дій управляти бізнесом непродуктивно і нецікаво. Адже тоді створюється ситуація, коли менеджмент компанії весь час «гасить пожежі», хоча мав би передбачати можливі проблеми. Тому одними з найважливіших механізмів управління сучасними підприємствами є бюджетування та моделювання.

Бюджетування – це інструмент не тільки фінансового менеджменту, адже він поєднує роботу всіх без винятку підрозділів підприємства. Бюджет організовує працівників, дозволяє структурувати думки і більш відповідально ставитись до роботи. Бюджет — це інструмент прогнозу, контролю і оцінки ефективності.

Ми пропонуємо комплексний підхід до побудови бюджетного управління на підприємстві:

 • діагностику існуючої на підприємстві системи фінансового планування 
 • розробку фінансової структури
 • створення бюджетної схеми та форм бюджетів
 • розробку правил, процедур та регламентів бюджетного управління
 • розробку форм контролю та аналізу
 • фінансове моделювання та аналіз ризиків
 • створення платіжного календарю та процесу здійснення платежів        
 • автоматизацію процесів планування

Прозорість рішень і зрозумілість наслідків, оптимізація витрат і шляхи збільшення доходів, чіткий прогноз діяльності та планування коштів – ось той неповний перелік переваг, що отримує менеджмент, маючи якісне бюджетування.

Ми створюємо професійні, прозорі та красиві інструменти, які дійсно працюють на користь Клієнта. Ми допоможемо зробити управління бізнесом зручним, ефективним і прогнозованим.

Управлінській облік і звітність

Кожне підприємство намагається впливати на свої витрати і здійснювати їх оптимізацію. Однак, перш ніж знижувати витрати, необхідно мати цілісну картину про кожен процес, що відбувається на підприємстві.

Управлінській облік накопичує і надає докладну інформацію про результати бізнесу в розрізі видів діяльності, продуктів і навіть окремих процесів. Управлінська звітність дає можливість менеджменту зрозуміти причини подій, виявити наявність альтернатив, планувати витрати, обґрунтовувати те чи інше рішення.

Управлінський облік і звітність є дієвим інструментом менеджменту для досягнення ефективності.

Ми пропонуємо такі напрямки робіт у сфері управлінського обліку:

 • аналіз існуючої системи управлінського обліку 
 • розробка класифікаторів доходів, витрат та грошових потоків
 • аналіз собівартості та систем калькулювання
 • створення форм звітності та показників контролю
 • розробка облікової політики
 • навчання персоналу
 • автоматизація управлінського обліку

Ми допоможемо побудувати корисну та зрозумілу систему управлінського обліку і звітності, яка стане Вашою надійною опорою у прийнятті рішень.

Бухгалтерія та податки

Кожне підприємство у своїй діяльності повинне вести бухгалтерський облік, подавати звітність, сплачувати податки і виплачувати зарплату працівникам. Менеджмент зацікавлений у тому, щоб бухгалтерський облік вівся грамотно, звітність була подана своєчасно, податковий ризик був мінімальним. Кожен власник хоче розуміти, скільки податків він платить і чи можна законно провести податкову оптимізацію. В цьому власнику допомагає головний бухгалтер підприємства.

Досвідчений бухгалтер -  це той, який зможе організувати порядок і допомогти бізнесу економити кошти. На ринку праці суттєвий дефіцит таких спеціалістів. Що робити, якщо компанія не готова на даному етапі свого розвитку залучити високооплачуваного кваліфікованого бухгалтера? В цьому випадку найкращим рішенням стане аутсорсинг бухгалтерських послуг.

Ми пропонуємо такий спектр послуг:

 • діагностика стану бухгалтерського обліку на підприємстві
 • розробка облікової політики
 • ведення бухгалтерського обліку за національними стандартами та МСФО
 • підготовка та подання звітності
 • ведення кадрового обліку та нарахування зарплати
 • консультування в сфері обліку та податків
 • автоматизація облікових процесів

В умовах мінливості бухгалтерського і податкового законодавства навіть досвідчений бухгалтер може припускатися помилок, що будуть дорого коштувати підприємству. Ми допомагаємо мінімізувати ризики і швидко зорієнтуватися у змінах.
З нами бізнес почувається впевненим.

Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз виступає однією з основних ланок діагностики будь-якого підприємства. Неможливо довго свідомо просуватися вперед, не оглядуючись періодично назад, не усвідомлюючи пройдений шлях. Фінансовий аналіз вивчає історію діяльності компанії, іі фінансову звітність і допомагає оцінити перспективи майбутнього. Він направлений на вивчення фінансового становища фірми і її фінансових результатів, визначення тенденцій і закономірностей в її розвитку, надання результатів замовнику. Користувачами фінансового аналізу є три основні групи осіб: менеджмент, кредитори, інвестори. Кожній групі потрібна та чи інша інформація про підприємство, але їх всіх об’єднує потреба мати якісну та правдиву аналітику.

Ми пропонуємо такі послуги:

 • структурно-динамічний аналіз фінансової звітності
 • аналіз витрат та точки беззбитковості
 • аналіз грошових потоків
 • аналіз інвестиційних проектів

Фінансовий аналіз – це нейрохірургія для бізнесу. Як і в нейрохірургії, у фінансовому аналізі необхідно мати конкретні знання та навички: визначати інструмент, обирати правильний метод і робити адекватні висновки. Ми допомагаємо бізнесу в прийнятті свідомих раціональних рішень по інвестуванню, фінансуванню і управлінню операційною діяльністю. Ми допоможемо зрозуміти реалії, їх причини та наслідки.

Кадровий консалтинг

Важливим елементом бізнесу і основним джерелом його розвитку є люди. Правильний підбір персоналу  збагачує команду талановитими фахівцями, з необхідними особистими рисами, професійними знаннями та навичками. Забезпечення постійного розвитку своїх працівників дозволяє підтримувати конкурентоспроможність бізнесу. Прозора, зрозуміла і об’єктивна мотивація дає можливість досягти прогнозованих результатів роботи підприємства. Вдало побудована система оцінювання дозволяє зрозуміти і розкрити людям власний потенціал.

Ми надаємо наступні послуги:

 • пошук та підбір персоналу
 • оцінка персоналу
 • навчання та розвиток
 • побудова системи оплати праці
 • розробка програм мотивації
 • кадровий аудит
 • розрахунок заробітної плати
 • кадрове адміністрування
 • консультування з питань трудового законодавства

Освіта, майстерність, професійна підготовка, мотивація, сумісність – це ті якості, які дозволяють персоналу організації  діяти ефективно, досягати поставленої мети, відчувати задоволення та гордість від результатів праці. Ми допомагаємо розвивати професіоналів.

Віртуальний CFO

Найняття на роботу досвідченого фінансового директора чи навіть контролера – це великий крок для бізнесу, який коштує дорого. Задоволення потреб підприємств, масштаб яких не дозволяє збудувати повноформатні фінансові департаменти –  це те, для чого існує Віртуальний CFO.

CFO (chief financial officer) — фінансовий директор (англ.)

Віртуальний CFO – це цілий спектр послуг, перелік яких погоджується з кожним Клієнтом окремо. Ми починаємо з огляду ваших фінансів і впроваджуємо прості для розуміння візуальні звіти. Окрім впорядкування фінансів, надамо рекомендації та розробимо політики в HR-сфері. В осередку нашої уваги знаходяться стратегічне планування, автоматизація процесів, а також юридичні питання.

Вам стане у нагоді послуга Віртуальний CFO, якщо Вам знайома така ситуація: Ви розпочинаєте бізнес, він росте і розвивається, але в один момент ви втрачаєте відчуття контролю і впевненості. Вам стає некомфортно і виникає потреба з кимось подискутувати і порадитись. Ось неповний перелік випадків, коли звертаються до нас:

 • ви не повністю впевнені у факторах, що стримують зростання
 • вам потрібен асистент в стратегічному плануванні
 • ви витрачаєте багато часу на бухгалтерію та фінансове планування
 • ви не маєте своєчасної і акуратної інформації для прийняття рішень
 • вам потрібен розумний фінансовий аналіз
 • вам здається, що бізнес структурований не найкращим способом

Для розвитку Вашої справи може знадобитися всього кілька днів роботи фінансового директора. З нами ви отримаєте фінансову експертизу без необхідності наймати досвідченого фінансового лідера на повний робочий день.

Ми допоможемо Вам в наступних сферах:

Стратегічне планування. Ми віримо, що стратегічне планування  здійснюється власником бізнесу і менеджментом компанії, а не зовнішніми консультантами. Наша роль – працювати разом з командою Клієнта під час стратегічних сесій, виступати як фінансовий радник.

Фінансовий аналіз.  Ми визначаємо ключові показники ефективності і створюємо індикатори для оцінки результативності бізнесу. Це не «ще один лист excel», – а якісні і зрозумілі інструменти для підтримки управлінських рішень.

Бухгалтерія та МСФО.  Ми проводимо оцінку стану бухгалтерського обліку, а також надаємо послуги по його веденню і поданню звітності.

Податки. Ми консультуємо ваших бухгалтерів, а також допомагаємо організувати ефективне податкове планування.

Бюджетування. Ми допомагаємо розробити і впровадити на підприємстві систему бюджетування і управлінського обліку та створити ефективні інструменти для планування грошових потоків.

Бізнес-процеси. Ми аналізуємо ваші бізнес-процеси та надаємо рекомендації по їх оптимізації.

Договори.  Ми здійснюємо експертизу договорів, рекомендації щодо організації договірної роботи на підприємстві.

Персонал. Ми допомагаємо розробити політики та процедури в сфері HR, створити ефективні системи оцінки та мотивації.

Ми любимо порядок і додаємо бізнесу захищеності, впевненості та обізнаності. Малі підприємства отримують змогу мати вигоду від якісно збудованої фінансової функції так само, як це відбувається у великому бізнесі. Наш колективний досвід та знання, гнучкість та помірна цінова політика дозволять Вашому бізнесу працювати більш ефективно!