Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз виступає однією з основних ланок діагностики будь-якого підприємства. Неможливо довго свідомо просуватися вперед, не оглядуючись періодично назад, не усвідомлюючи пройдений шлях. Фінансовий аналіз вивчає історію діяльності компанії, іі фінансову звітність і допомагає оцінити перспективи майбутнього. Він направлений на вивчення фінансового становища фірми і її фінансових результатів, визначення тенденцій і закономірностей в її розвитку, надання результатів замовнику. Користувачами фінансового аналізу є три основні групи осіб: менеджмент, кредитори, інвестори. Кожній групі потрібна та чи інша інформація про підприємство, але їх всіх об’єднує потреба мати якісну та правдиву аналітику.

Ми пропонуємо такі послуги:

  • структурно-динамічний аналіз фінансової звітності
  • аналіз витрат та точки беззбитковості
  • аналіз грошових потоків
  • аналіз інвестиційних проектів

Фінансовий аналіз – це нейрохірургія для бізнесу. Як і в нейрохірургії, у фінансовому аналізі необхідно мати конкретні знання та навички: визначати інструмент, обирати правильний метод і робити адекватні висновки. Ми допомагаємо бізнесу в прийнятті свідомих раціональних рішень по інвестуванню, фінансуванню і управлінню операційною діяльністю. Ми допоможемо зрозуміти реалії, їх причини та наслідки.