Деревопереробка

Моделювання та управління грошовими коштами

В Компанії, що займається виробництвом пиломатеріалів, проведено наступні роботи: створена та презентована інвестиційним банкам фінансова модель (бізнес-план) будівництва нового заводу (горизонт планування 7 років) розроблено та введено в роботу Платіжний календар впроваджено бюджетування грошових коштів створено пакет звітності по руху грошових коштів Проведені роботи дозволили підвищити ефективність управління грошовими коштами, надати розуміння перспектив розвитку…

Управлінський облік і звітність

В Групі компаній, що займається виробництвом та експортом пиломатеріалів, в рамках впорядкування фінансової функції, проведено наступні роботи: створено та захищено перед Власниками Концепцію облікової політики Групи створено класифікатори управлінської інформації: доходи, витрати, рух грошових коштів, сировина та матеріали, готова продукція і послуги, ЦФО впроваджено коректний облік операцій в системі 1С…

Операційні та контрольні процеси

На деревопереробному підприємстві посилено контрольні функції під час виробництва, зберігання та реалізації пиломатеріалів. Налагоджено схеми обміну та накопичення електронної інформації. Це дозволило більш ефективно використовувати виробничі потужності, виявити внутрішні резерви збільшення рентабельності, додало Власником розуміння результатів діяльності.

Документообіг та кадри

В Групі деревопереробних підприємств створено та впроваджено в роботу пакет первинних облікових документів з виробництва (від розпилювання круглого лісу до сушіння готової продукції, визначено виробничі норми). Проведено роботу по впровадженню нової системи оплати праці та мотивації, приведено в порядок документообіг з кадрів та обліку роботи. Сформовано команду фінансового департаменту, проведено…