Управлінський облік і звітність

В Групі компаній, що займається виробництвом та експортом пиломатеріалів, в рамках впорядкування фінансової функції, проведено наступні роботи:

  • створено та захищено перед Власниками Концепцію облікової політики Групи
  • створено класифікатори управлінської інформації: доходи, витрати, рух грошових коштів, сировина та матеріали, готова продукція і послуги, ЦФО
  • впроваджено коректний облік операцій в системі 1С у відповідності до затвердженої облікової політики та класифікаторів
  • розроблено пакет управлінської звітності
  • розроблено бюджет та план-факт аналіз ділянки повного циклу виробництва пиломатеріалів

Проведені роботи дозволили стандартизувати роботу окремих виробничих ділянок, додали прозорості та розуміння діяльності і перспектив розвитку Групи.