Впорядкування фінансової функції

В рамках побудови фінансової функції на підприємствах аграрного сектору були проведені наступні роботи:

  • встановлення єдиних правил і процедур обліку для групи компаній
  • впровадження МСФО та організація міжнародного аудиту
  • консультування та податкове планування
  • постановка управлінського обліку (класифікатори, облікові політики, процедури)
  • розробка систем бюджетування (рослинництво, елеватор, тваринництво)
  • розроблено фінансові моделі бізнесів (елеватор, свинокомплекс, рослинництво, термінал, соєвий завод)
  • автоматизовано облікові ділянки на базі системи 1С (елеватор, управління сільськогосподарським підприємством)
  • впорядковано управління грошовими потоками (заявки на оплату, платіжний календар)
  • підготовлено бізнес-плани для кредитних установ
  • розроблено пакет звітності та фінансовий аналіз

Впорядкування фінансової функції дозволило працівникам економічного блоку компаній скоротити час на облікові процедури, менеджменту компаній — отримувати оперативну та якісну інформацію для прийняття рішень, власникам бізнесу —  мати зрозумілі і співставні  дані  про результати діяльності кожного підрозділу.