Форми звітності за МСФЗ

Перехід на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ) для будь-якої компанії досить непростий процес. Для першого застосування МСФЗ бухгалтерам часто потрібно провести кропітку роботу з ретроспективних оцінок безлічі попередніх господарських операцій та фактів. Готуватися до переходу на Міжнародні стандарти підприємству варто починати завчасно — як мінімум з початку року, за який вперше раз буде подаватися…

Роль CFO у житті компанії

Пропонуємо Вашій увазі поміркувати про те, які ролі відіграє фінансовий директор в житті будь-якої компанії. Які його компетенції та які вимоги до знань, навичок і вмінь ставить сучасний світ перед CFO. Хто він — сучасний фінансовий директор: айтішнік? економіст? бухгалтер? а може продавець? На всі ці питання дає відповідь у свої…

Впорядкування фінансової функції

В рамках побудови фінансової функції на підприємствах аграрного сектору були проведені наступні роботи: встановлення єдиних правил і процедур обліку для групи компаній впровадження МСФО та організація міжнародного аудиту консультування та податкове планування постановка управлінського обліку (класифікатори, облікові політики, процедури) розробка систем бюджетування (рослинництво, елеватор, тваринництво) розроблено фінансові моделі бізнесів (елеватор, свинокомплекс, рослинництво,…

Впорядкування процесів закупівлі

Проведення тендерів з постачальниками, уніфікація планування, представлення Групи як єдиного покупця дозволило отримати суттєву економію грошових коштів та впорядкувати процеси постачання.

Оптимізація операційних процесів

В Групі аграрних підприємств (рослинництво та зберігання) проведено наступні роботи: здійснено реструктуризацію прав власності розроблено схеми взаємодії між компаніями групи запроваджено агротехнічний аудит впроваджено інтернет-доступ «остання миля» створено KPI для оцінки ефективності підрозділів Проведені роботи дозволили підвищити ефективність управління та прозорість бізнесу для власників та менеджменту.

Робота з договорами

Впроваджено схему ініціації, подання на акцепт, підписання, обігу та зберігання договорів на підприємстві. Розроблено класифікатори договорів. Всі договори ідентифіковані та оцифровані, створено електронний архів. Впорядкування роботи з договорами значно скоротило час на пошук, привнесло загальний порядок та прозорість в операційних процесах.

Дебіторська заборгованість

Впроваджено нову торгово-кредитну політику в дистрибуції. Це впорядкувало схеми роботи по відстроченню платежу та запровадило рівні, прозорі і зрозумілі механізми співпраці з клієнтами. Впровадження пакету звітності дозволило оптимізувати роботу з дебіторами, мати зручні індикатори стану заборгованості та знизити період інкасації боргових вимог.