Впорядкування процесів закупівлі

Проведення тендерів з постачальниками, уніфікація планування, представлення Групи як єдиного покупця дозволило отримати суттєву економію грошових коштів та впорядкувати процеси постачання.