Сільське господарство

Впорядкування процесів закупівлі

Проведення тендерів з постачальниками, уніфікація планування, представлення Групи як єдиного покупця дозволило отримати суттєву економію грошових коштів та впорядкувати процеси постачання.

Оптимізація операційних процесів

В Групі аграрних підприємств (рослинництво та зберігання) проведено наступні роботи: здійснено реструктуризацію прав власності розроблено схеми взаємодії між компаніями групи запроваджено агротехнічний аудит впроваджено інтернет-доступ «остання миля» створено KPI для оцінки ефективності підрозділів Проведені роботи дозволили підвищити ефективність управління та прозорість бізнесу для власників та менеджменту.

Впорядкування фінансової функції

В рамках побудови фінансової функції на підприємствах аграрного сектору були проведені наступні роботи: встановлення єдиних правил і процедур обліку для групи компаній впровадження МСФО та організація міжнародного аудиту консультування та податкове планування постановка управлінського обліку (класифікатори, облікові політики, процедури) розробка систем бюджетування (рослинництво, елеватор, тваринництво) розроблено фінансові моделі бізнесів (елеватор, свинокомплекс, рослинництво,…