Робота з договорами

Робота з договорами

Впроваджено схему ініціації, подання на акцепт, підписання, обігу та зберігання договорів на підприємстві. Розроблено класифікатори договорів. Всі договори ідентифіковані та оцифровані, створено електронний архів.

Впорядкування роботи з договорами значно скоротило час на пошук, привнесло загальний порядок та прозорість в операційних процесах.