Торгівля

Дебіторська заборгованість

Впроваджено нову торгово-кредитну політику в дистрибуції. Це впорядкувало схеми роботи по відстроченню платежу та запровадило рівні, прозорі і зрозумілі механізми співпраці з клієнтами. Впровадження пакету звітності дозволило оптимізувати роботу з дебіторами, мати зручні індикатори стану заборгованості та знизити період інкасації боргових вимог.

Управління грошовими коштами

Оптимізовано оперативне управління грошовими потоками. Запроваджено платіжний та валютний календарі, відкрито депозитні лінії, створено схему обігу заявок на оплату. Створено пакет звітності по стану грошових потоків. Проект дозволив ефективніше використовувати і планувати грошові кошти на підприємстві.

Робота з договорами

Впроваджено схему ініціації, подання на акцепт, підписання, обігу та зберігання договорів на підприємстві. Розроблено класифікатори договорів. Всі договори ідентифіковані та оцифровані, створено електронний архів. Впорядкування роботи з договорами значно скоротило час на пошук, привнесло загальний порядок та прозорість в операційних процесах.