Автомобільний бізнес

Схема мотивації працівників

Розроблено схему мотивації працівників фінансового відділу та запроваджено систему бонусів. Це дозволило підвищити зацікавленість працівників в результатах роботи, покращився клімат в команді, на постійній основі запрацював діалог «керівник-підлеглий».

Процес здійснення оплат

Створено процес ініціації, подання на акцепт, погодження та здійснення платежів. В рамках проекту розроблено процедуру, функціональну схему, презентацію та проведено навчання працівників. Проект дозволив впорядкувати здійснення оплат в компанії. 

Операційні процеси

Оптимізовано процес обігу гарантійних клеймів. Впорядковано процес взаємодії між підрозділами фінансового відділу та СТО як в рамках однієї компанії, так і між гарантійними адміністраторами і фінансовими відділами автодилера та імпортера. Це дозволило прискорити період за який оплачувався гарантійний випадок. Оптимізовано процес взаємодії зі страховими компаніями. Запровадження контрольних точок в документообігу між…