Бюджетування та управлінський облік

Бюджетування та управлінський облік

В рамках впорядкування фінансової функції здійснено наступні роботи:

  • розроблено класифікатори доходів, витрат, грошових потоків
  • розроблено багатофакторну, мультивалютну модель розвитку бізнесу
  • розроблено та впроваджено бюджетні форми
  • створено пакет аналітичної звітності план-факт
  • розроблено пакет звітності по лізинговому портфелю
  • автоматизовано процеси управлінського обліку

Реалізація цих цілей дала можливість підняти управління компанією на якісно новий рівень, розуміти причини та наслідки в діяльності підприємства, прогнозувати тренди бізнесу.