Лізинг

Автоматизація діяльності

Автоматизовано фінансову і операційну діяльність іноземної лізингової компанії на базі системи 1С. Автоматизовано наступні ділянки роботи: підготовка комерційних пропозицій лізинговий калькулятор облік предметів лізингу модуль страхування підготовка та друк договорів і додатків управління грошовими потоками управлінський облік бухгалтерський облік робота бек-офісу тайм-менеджмент Автоматизація дозволила значно підвищити ефективність роботи практично всіх відділів лізингової…

Філіальна сітка лізингової компанії

Розроблено проект по розвитку філіальної сітки іноземної лізингової компанії. Ділянки, що були описані в рамках проекту: податковий аспект діяльності структурних підрозділів KPI підрозділів бізнес-процеси операційної діяльності Результатом проекту стала побудова правильної організації роботи між центральним офісом та регіональними підрозділами лізингової компанії. .

Система мотивації працівників

Для об’єднання стратегії компанії і мотивації персоналу розроблено систему компенсації працівникам лізингової компанії. Впроваджено мотивацію для наступних відділів: відділ продажу відділ ризик-менеджменту та кредитного аналізу фінансовий відділ Розроблена система мотивації дозволила підвищити ефективність роботи відділів, покращити трудовий клімат та зацікавленість працівників у роботі.

Оптимізація процесів

В рамках побудови та оптимізації операційних процесів здійснено наступні роботи: впорядковано роботу лізингового комітету впорядковано процес здійснення платежів розроблено порядок кредитного аналізу лізингоотримувачів розроблено унікальний лізинговий калькулятор розроблено шаблон договору лізингу розроблено лізингові продукти (програми для дилерів) розроблено класифікатори діяльності (клієнти, предмети лізингу і т.д.). Це дало можливість побудувати операційну діяльність в…

Бюджетування та управлінський облік

В рамках впорядкування фінансової функції здійснено наступні роботи: розроблено класифікатори доходів, витрат, грошових потоків розроблено багатофакторну, мультивалютну модель розвитку бізнесу розроблено та впроваджено бюджетні форми створено пакет аналітичної звітності план-факт розроблено пакет звітності по лізинговому портфелю автоматизовано процеси управлінського обліку Реалізація цих цілей дала можливість підняти управління компанією на якісно…