Оптимізація процесів

Оптимізація процесів

В рамках побудови та оптимізації операційних процесів здійснено наступні роботи:

  • впорядковано роботу лізингового комітету
  • впорядковано процес здійснення платежів
  • розроблено порядок кредитного аналізу лізингоотримувачів
  • розроблено унікальний лізинговий калькулятор
  • розроблено шаблон договору лізингу
  • розроблено лізингові продукти (програми для дилерів)
  • розроблено класифікатори діяльності (клієнти, предмети лізингу і т.д.).

Це дало можливість побудувати операційну діяльність в правильному форматі, привнести порядок і прозорість в роботу.