Управлінській облік і звітність

Кожне підприємство намагається впливати на свої витрати і здійснювати їх оптимізацію. Однак, перш ніж знижувати витрати, необхідно мати цілісну картину про кожен процес, що відбувається на підприємстві.

Управлінській облік накопичує і надає докладну інформацію про результати бізнесу в розрізі видів діяльності, продуктів і навіть окремих процесів. Управлінська звітність дає можливість менеджменту зрозуміти причини подій, виявити наявність альтернатив, планувати витрати, обґрунтовувати те чи інше рішення.

Управлінський облік і звітність є дієвим інструментом менеджменту для досягнення ефективності.

Ми пропонуємо такі напрямки робіт у сфері управлінського обліку:

  • аналіз існуючої системи управлінського обліку 
  • розробка класифікаторів доходів, витрат та грошових потоків
  • аналіз собівартості та систем калькулювання
  • створення форм звітності та показників контролю
  • розробка облікової політики
  • навчання персоналу
  • автоматизація управлінського обліку

Ми допоможемо побудувати корисну та зрозумілу систему управлінського обліку і звітності, яка стане Вашою надійною опорою у прийнятті рішень.